Privacy Statement

Yource houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Invulling daaraan wordt
gegeven door per gegevensverzameling aan te geven wat we opslaan, met welk doel en wat de
maximale bewaartermijn is.

Yource is een handelsnaam van FINTREX. FINTREX Recruitment B.V. is gevestigd aan de Aert van
Nesstraat 45, 3012CA Rotterdam, met KVK registratie 60586885.

Privacy Statement
Het privacy statement beschrijft de gegevensverzameling ‘medewerkers’ en de dagelijkse omgang
met data van opdrachtgevers.

Gegevens

Medewerkers
Yource slaat van medewerkers de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E -mail
 • Functie
 • Startdatum
 • Welkomstdocumenten
 • IBAN
 • Beoordelingen

De gegevens zijn alleen voor HR medewerkers inzichtelijk.

Opdrachtgevers
De data die door opdrachtgevers wordt aangeleverd wordt in een separate omgeving geplaatst.
Alleen IT medewerkers kunnen deze data benaderen.
De data bevat meestal onderstaande structuur:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E -mail
 • Klantnummer
 • Afgenomen diensten
 • Geboortedatum
 • IBAN

Doel

Medewerkers
Doel van de opslag van de data van medewerkers is het goed kunnen voeren van een
personeelsbeleid.

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgevers wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van hun data zoals contractueel overeengekomen met de opdrachtgever.

Verwerking

Medewerkers
Ten behoeve van de invulling van het personeelsbeleid.

Opdrachtgevers
Verwerking conform overeengekomen en contractueel vastgelegde verwerkingsopdracht.

Opslag

Medewerkers
De gegevens van de medewerker worden centraal opgeslagen onder verantwoordelijkheid van HR.

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgever wordt opgeslagen in een afgeschermde omgeving.

Bewaartermijn

Medewerkers
Yource bewaart de gegevens maximaal drie jaar na uitdiensttreding. Gegevens die onder fiscale
wetgeving vallen worden bewaard conform de fiscale verplichting (7 jaar).

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgever wordt automatisch verwijderd na de overeengekomen bewaartermijn
met die opdrachtgever. De maximale bewaartermijn is 120 dagen.

Controle
Elke maand wordt nagekeken welke bestanden nog in gebruik zijn en welke records ouder zijn dan
drie jaar. Bestanden ouder dan drie jaar worden verwijderd uit de HR map en eventuele back-ups.

Toestemming

Medewerkers
Medewerkers onderteken een set van documenten, waaronder Geheimhoudingsverklaring, Protocol
Social Media en de verklaring dat we hun gegevens mogen delen met de opdrachtgevers.

Opdrachtgevers
Data van opdrachtgevers wordt alleen door de geautoriseerde medewerkers van Yource verwerkt.
Data van de opdrachtgevers wordt niet gedeeld met anderen.

Delen

Medewerkers
Niets van de opgeslagen gegevens wordt gedeeld met derden, tenzij nadrukkelijk geautoriseerd door de medewerker. De medewerkers wordt gevraagd om toestemming te geven en te ondertekenen voor het delen van gevoerde gesprekken met de opdrachtgever.

Opdrachtgevers
Yource zal bij een verzoek tot deling van informatie van klanten van de opdrachtgever deze vraag
doorzetten naar de opdrachtgever conform de afspraken op wettelijke gronden de respondent in
lichten met de bestaande contactgegevens, tenzij vanuit rechtswege niet wordt toegestaan om deze informatie te delen met de respondent.

Gebruikers

Medewerkers
De enige geautoriseerde gebruikers die van deze gegevensverzameling gebruik mogen maken zijn de HR medewerkers van Yource. De ICT systeembeheerders zijn de enigen die bij deze gegevensverzameling kunnen komen. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor HR medewerkers.

Opdrachtgevers
Alleen medewerkers die zijn toegewezen aan een campagne van een opdrachtgever kunnen de
informatie verwerken.

Verwerken

Medewerkers
Yource beheert de gegevens van de medewerkers en slaat deze beveiligd op. Alleen geautoriseerde
HR medewerkers kunnen deze gegevens opslaan.

De gegevens van medewerkers die omwille van fiscale wetgeving moeten worden bewaard, zijn
alleen toegankelijk voor de Financiële medewerkers van Yource. Logging op deze gegevens staat aan.

Logging bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wie heeft benaderd?
 • Op datum en tijdstip?
 • Was benadering succesvol?

De logbestanden zijn alleen door geautoriseerd IT personeel te openen.

Opdrachtgevers
De data die Yource van de opdrachtgever ontvangt (via SFTP) wordt, waar nodig, door IT BMNR
ontdubbeld en daarna in de Dialer opgenomen. Meta informatie wordt door Yource gebruikt om de servicerapportages samen te stellen. De agents verwerken de informatie door contact met de klanten van de opdrachtgever te hebben en de informatie te verrijken met verschillende soorten van informatie, zoals, maar niet gelimiteerd tot Abonnement, Energie, Verbruik, Telefoon, Abonnementsduur, Aansluitadres, Geboortedatum, IBAN, NAWTE.

Verwerkingsverantwoordelijke en controleur
M.A. Schipper
DPO/ISO Yource
mark.schipper@yource-group.nl
+31(0)88-99 60 200